How often are new products online
Almost every day we are working on the products of Wild-Boys.
Most of the time we spend on making the sweaters.
Beside the jerseys also other products are added,
ranging from jewelry, crowns, clothes and new Wild-Boys inspired items.

We also add products in the weekend!

Hoe vaak komen er nieuwe producten online
Vrijwel elke werkdag wordt er gewerkt aan de producten van Wild-Boys.
Veelal aan de truien die om bepaalde tijd op de site verschijnen.
Daarnaast worden afwisselend andere producten toegevoegd,
variërend van sieraden, kronen, kleding en nieuwe Wild-Boys inspired items.

Ook in het weekend voegen we producten toe!

How can I pay:
You own the amount to our account.
Instructions will be in the mail you receive in response to your order.
Please pay within five working days, otherwise your order will be canceled.
Once your payment is transfer to our account we will send the order.
How long it takes, depends on your bank.

Hoe kan ik betalen:
Je stort zelf het bedrag op onze rekening.
Instructies zullen staan in de e-mail die je krijgt als reactie op je order.
Graag betalen binnen vijf werkdagen, anders wordt je bestelling geannuleerd.
Zodra het bedrag op onze rekening staat zullen we de bestelling verzenden.
Hoe lang het duurt voordat het geld op onze rekening staat, hangt van je bank af.


SHIPPING FEE

Orders within the Netherlands & Belgium
€ 5.95 of package shipments (orders which do not fit the mailbox)
€ 2.50 for small shipments (orders which do fit the mailbox,
except vulnerable jewelry)
As soon as the invoice amount is credited to our giro account,
the products will be sent.
From then on it can take about 1 2 days before the arrival.
For orders within Netherlands, Belgium and other EU countries,
over 100 euro no shipping costs!
If you have additional questions about shipping and shipping costs, of course,
you can contact our Customer Service:order@wild-boys.nl

Bestellingen binnen Nederland & Belgie
€ 5.95 voor pakketzendingen (bestellingen die niet door de brievenbus kunnen)
€ 2.50 voor kleine verzendingen (bestellingen die wel door de brievenbus kunnen,
kwetsbare sieraden uitgezonderd)
Zodra het factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven,
zullen de producten opgestuurd worden.
Vanaf dan kan het 1 a 2 dagen duren voordat het bij jou aankomt.
Als je meer vragen hebt over verzenden en verzendkosten,
kun je contact opnemen met onze Customer Service: order@wild-boys.nl

Orders within the different EU countries
Countries within the European Union shall be subject to the following rates,
in a package to two kilograms:
Plus (insured and traceable): ranging from € 7.95 to € 18.80
Once the invoice amount is credited to our giro account, the products will be sent.
From then it may take 2 to 7 days before the product arrive.
If you have additional questions about shipping and shipping costs,
of course, you can contact our Customer Service
For orders within Netherlands, Belgium and other EU countries,
over 100 euro no shipping costs!

Bestellingen overige landen EU
Voor landen binnen de Europese Unie gelden de volgende tarieven,
bij een pakket tot twee kilogram:
Plus (verzekerd en traceerbaar): variërend van € 13.10 tot € 18.80
Zodra het factuurbedrag is ontvangen, zullen de producten opgestuurd worden.
Vanaf dan kan het 2 tot 7 dagen duren voordat het bij jou aankomt
Als je meer vragen hebt over verzenden en verzendkosten,
kun je natuurlijk contact opnemen met onze Customer Service

Orders outside the EU
Plus (insured and traceable): ranging from € 24.30 to € 18.80
Once your payment is credited to our account it may take 4 to 14 days
before the product arrive.
If you have additional questions about shipping, of course,
you can contact our Customer Service

Bestellingen buiten EU
Plus (verzekerd en traceerbaar): variërend van € 18.80 tot € 24.30
Zodra het bedrag is ontvangen, kan het 4 tot 14 dagen duren
voordat het bij jou aankomt.
Als je meer vragen hebt over verzenden en verzendkosten,
kun je natuurlijk contact opnemen met onze Customer Service

Can I use a different delivery address
Your package can be delivered to any home or work address.
It is not possible to have them delivered to a Post Office.

Kan ik een ander afleveradres opgeven
Je kan het pakketje naar elk woon of werkadres laten afleveren.
Het is helaas niet mogelijk om bij een Postkantoor te laten bezorgen.


ORDER STATUS

What is the status of my order
Once we have received the payment and the package is in the mail,
you get a confirmation by mail.
You also get a Track & Trace code, so you can follow the delivery.

Wat is de status van mijn bestelling
Zodra we de betaling binnen hebben en het pakketje op de post gaat,
krijg je per mail van ons een bevestiging.
Tevens krijg je een Track & Trace code waarmee je de levering kan volgen.

I have received a damaged article
Our products undergo a rigorous inspection.
If unfortunately something went wrong,
please contact our Customer Service

Ik heb een beschadigd artikel ontvangen
Onze producten ondergaan een strenge controle.
Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn, graag contact openemen met onze
Customer Service

I have received an item I didn't order
Did you receive one product you didn't order,
please let us know immediately through our Customer Service

Ik heb een artikel ontvangen wat ik niet heb besteld
Heb je een artikel ontvangen wat je niet hebt besteld,
laat het ons meteen weten via onze Customer Service

Are you missing an item from your order
It is possible one item is out of stock, we will indicate you this by mail.
We failed sending you an article; please contact the Customer Service
We will supply the item as soon as possible.

Er mist een artikel uit mijn bestelling
Mocht het zo zijn dat een artikel niet meer op voorraad is,
zullen wij dit per mail aangeven.
Hebben wij verzuimd een artikel mee te sturen, neem dan contact op met de
Customer Service
Wij zullen het artikel dan zo spoedig mogelijk naleveren.


RETURN

Our Return Policy

For new products apply the following rules:
Please return the products in the same condition including price tags attached
within 14 days (excluding Sunday) with a date stamp of the post.
We will pay back the purchase amount after receipt of the return back to your
account.
Here, the original shipping costs and return costs are NOT reimbursed.

Voor nieuwe producten gelden de volgende regels:
Graag de producten in dezelfde staat inclusief aangehechte prijskaartjes
binnen 14 dagen (zondag niet meegerekend) terugsturen.
Wij zullen dan het aankoopbedrag met maximaal 14 dagen na ontvangst
van de retourzending terugstorten op je rekening.
Hierbij worden de originele verzendkosten en de retourkosten NIET vergoed.

Did my return package arrive?
If we have received a return you get from us, within 5 working days,
an email message. If you have not heard from us, please contact our
Customer Service

Is mijn retourpakket aangekomen?
Als wij een retour hebben ontvangen krijg je van ons, binnen 5 werkdagen,
per e-mail bericht.
Mocht het zo zijn dat je nog niets van ons hebt vernomen,
neem dan contact op met onze Customer Service

Can I cancel an order?
Your order is off of the purchase and has yet not been sent?
You have 5 days to cancel.
For cancellation, please contact our Customer Service

Kan ik een order annuleren?
Zie je van de koop af en is je order nog niet verzonden,
heb je 5 dagen de tijd om te annuleren.
Bij annuleren kun je contact opnemen met onze Customer Service

XXXOX